Založila jsem živnost. Co mě teď čeká a kde co platit?

Držíte v ruce živnostenský list a možná si říkáte, co teď? Na co nezapomenout?

Jak založit živnost v pěti krocích jsme si už v jednom článku popsali. Pokud jste navíc zakládala živnost prostřednictvím Jednotného kontaktního formuláře, pak živnostenský úřad informoval ostatní úřady o založení vaší živnosti. 

Nespoléhejte ale na to a pro jistotu si na všechny úřady zavolejte a ověřte si, že je vše v pořádku. 

Sama jsem nedávno zjistila, že jsem pěkně dlouhou dobu nebyla správně vedena v živnostenském rejstříku. Paní úřednice totiž omylem uvedla jiný rok, takže živnost se mi měla obnovit až někdy za 10 let. Poučení - vše si na formulářích i potvrzeních přečíst a ověřit ještě telefonicky.

Formální ohlášení živnosti tedy máte za sebou a svou pozornost byste měla zaměřit ještě na tři další úřady:

  • Finanční úřad
  • Česká správa sociálního zabezpečení
  • Zdravotní pojišťovna

Pěkně si úřad po úřadu rozebereme. Co si na nich pohlídat, kdy co platit a proč na některých úřadech to máte jako maminka na mateřské nebo rodičovské jiné.

Finanční úřad

Daně se nevyhnou nikomu a finanční úřad si to poctivě hlídá. 

Základem je už samotná registrace u místně příslušného úřadu, která je povinná do 30 dnů od obdržení povolení nebo oprávnění k podnikatelské činnosti. Jak jsem zmínila výše, u ohlášení živnosti přímo na živnostenském úřadě si to už mezi sebou úřady předají.

Určitě pak budete na finanční úřad jednou za rok odevzdávat daňové přiznání, a to vždy nejpozději do 1. dubna, pokud nemáte daňového poradce. 

Jak poroste váš obrat, budete se také přibližovat milionové hranici ve 12 po sobě jdoucích měsících a můžete spadnout do plátcovství daně z přidané hodnoty. Tu opět musíte zaregistrovat na berňáku.

Ale pozor - platit DPH můžete už mnohem dříve. Třeba když koupíte nějakou službu ze zahraničí, například reklamu na Facebooku. Pak se vás týká DPH identifikované osoby. Pěkně to popisuje Lucie Krausová v rozhovoru.

Daní je spousta a záleží na vašem podnikatelském zaměření. Může se vás pak tedy týkat například silniční daň, spotřební daň nebo srážková daň. V neposlední řadě EET v případě, že budete přijímat platby v hotovosti. Právě na finančáku vyřešíte registraci a získáte všechny informace k nastavení terminálů.

Pokud si nejste jistá, určitě se obraťte na dobrou účetní. V tomto směru nemá smysl něco podcenit.

Česká správa sociálního zabezpečení a odvody

Druhá registrace vás čeká na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). 

Jestliže máte podnikání jako hlavní činnost, budete platit měsíční zálohy na sociální pojištění hned od začátku. V roce 2021 je to minimálně 2 588 Kč a každý rok se navyšují - můžete vidět v naší tabulace, kterou pravidelně aktualizujeme.

U vedlejší činnosti nemusíte první rok zálohy platit. Nastaví se vám až po podání prvního přehledu o příjmech a výdajích OSVČ podle zisku za minulé období. Rozhodná částka pro povinnou účast na důchodovém pojištění pro rok 2021 dělá 85.058 Kč (pro rok 2020 je to 83.603 Kč).

Přehled zároveň určí i to, kolik musíte doplatit nebo kolik vám bude vráceno. Sazba důchodového pojištění je 29,2 % z vyměřovacího základu.

Jestliže si nejste jistá, kdy začít platit sociální nebo kdy ho naopak navýšit (třeba že vám končí rodičovská), zaregistrujte se na náš webinář se specializovanou účetní, která princip odvodů vysvětlí speciálně pro rodiče s dětmi a hlavně se můžete ptát přímo, jak by to mělo být u vás.

Pokud rozhodnou částku překročíte, minimální zálohy u vedlejší činnost jsou pro letošní rok stanoveny na 1035 Kč. Zálohy pak posíláte na účet sociálky vždy do konce měsíce, na který se záloha pojištění platí. Tedy když začínáte podnikat v září, tak do konce září zaplatíte zálohu.

S okresní správou budete případně řešit i zaměstnávání zaměstnanců, což je další velké téma a to je na druhý článek. Týká se to registrace zaměstnanců, nemocenské, odvodů a dalších záležitostí.

Vyplatí se mi platit nemocenské pojištění?

Jestliže uvažujete o miminku a nejste nikde zaměstnaná, mohlo by se vám vyplatit zřízení nemocenského pojištění. To se opět sjednává na sociální správě.

Aby vám ale vznikl nárok pobírat peněžitou pomoc v  mateřství, potřebujete platit nemocenské pojištění alespoň 270 dní v průběhu dvou let před nástupem na mateřskou, z toho přinejmenším 180 dní v posledním roce.

Zdravotní pojišťovna

Vedle záloh na sociální pojištění si jako OSVČ potřebujete pohlídat zdravotní pojištění, které je povinné a představuje 13,5 % z vyměřovacího základu, tedy 6,75% ze zisku.

Na rozdíl od sociálky, kdy se zálohy na pojistné nastaví až po předložení přehledu příjmů a výdajů, zálohy na zdravotní pojištění se musí platit hned od začátku roku. 

V případě hlavní činnosti tak pro rok 2021 činí minimální měsíční záloha na 2393 Kč, u vedlejší činnosti to pak dělá 1036 Kč. Aktualizaci pro další roky můžete sledovat v naší tabulce.

Pokud ale podnikáte první rok, zálohy na zdravotní pojištění platit nemusíte. Vše se pak vypočítá a případně doplatí po odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích. Ten se také podává do měsíce od podání daňového přiznání.

Podle dosaženého zisku vám pak vyjde nová výše záloh v rámci vedlejší činnosti. Existují tam sice ještě výjimky - třeba u zaměstnanců, kteří podnikání v rámci vedlejší činnosti. Opět budeme dopodrobna probírat s účetní na webináři Kdy se platí sociální a zdravotní, když jsem na mateřské.

Jakmile vám vznikne povinnost platit zálohy, pohlídejte si, aby na vaši pojišťovnu přišly nejpozději 8. den následujícího kalendářního měsíce. Tedy za duben musí přijít záloha na účet nejpozději 8. května. V opačném případě začne naskakovat dluh společně s penále, které činí 0,05 procenta z dlužného pojistného za každý den prodlení.

Shrnutí

Pravidla se zdají být jasná, ale zvlášť u žen na mateřské existuje několik výjimek. Záleží, kdy jste začala podnikat. Jestli jste byla zaměstnaná. Jaké máte příjmy. Jestli jste na mateřské nebo už na rodičovské. 

Jestli chcete mít jistotu, doporučujeme se obrátit na účetní nebo daňového poradce, kteří vám poradí, na co máte nárok a jak vyplnit daňová přiznání nebo Přehledy příjmů a výdajů na sociální a zdravotní. 

Samotné mi jednou začalo naskakovat penále, protože jsem myslela, že mám vedlejší činnost, tak jsem neplatila sociální a zdravotní. Jenže jsem se spletla a 2 měsíce jsem podnikala v hlavní činnosti. Naštěstí hodná paní úřednice se mnou vše dala do pořádku a penále nebylo tak vysoké.

Vy to ale riskovat nemusíte. A pokud žádnou účetní neznáte, přihlaste se na náš webinář a alespoň v rámci pojistného na sociální a zdravotní mějte jasno.

Pokračujte zde: