Tip #5: Otestujte si nové produkty

Často slýchám neúspěšné podnikatele říkat:

"Neprodávalo se to, protože nebyl připravený trh."

Houbeles.

Na to já říkám: “Nesmysl. Trh je vždycky připraven přijmout novou věc. Znamená to, že nebyl dobře připravený produkt.”

Jak zabráníte takové situaci?

Testováním. Jsem vášnivý zastánce testování produktů, s pokud možno co nejmenšími riziky. To znamená, snažím se vše si otestovat, než do toho naliju horu práce nebo vlastních prostředků.

Pak se nebudete muset zabývat tím, jestli je trh takový nebo makový.

Související články:

Rozhovor s Martinou Habovou - kdyby na začátku produkt otestovala, nemusela by po pár letech zavírat byznys

Chci dělat plenkovou rozesílku