Mastermind není kurz ani předražený program

Mastermind není program a není to kurz - tzv. neprocházíte krok za krokem školením. To si můžete nastudovat třeba v Úspěšné a Odpočaté.  Informace máte v předem nahraných videích. 

Kurzy mají právě tu nevýhodu, že stejně musíte najít cestu, jak informace zužitkovat. Je to na vás.

Mastermind je čistá praxe

Mastermind má pomoci převést do praxe všechno, co jste naučili. 

Ne hromada informací, které si nějak poskládáte. Mastermind na to jde jinak. Od problémů a výzev, které v podnikání máte. 

Na mastermind si přinesete vlastní otázky a témata a celá skupina vám je pomáhá řešit. Zároveň pomáhá se zaměřit jen se na podstatné - na to, co má největší výsledky

Mastermindy jsou postaveny ne na školení, ale na:

  1. zpětné vazbě 
  2. řešení problémů, které vám život v podnikání klade do cesty
  3. esencialismu

Zpětná vazba urychlý rozvoj

Na některé věci trvá dlouho přijít, když si na ně přicházíte sami. 

Čím rychlejší je kolečko zpětné vazby, tím méně strávíte času ve slepých uličkách. Celou řadu věcí nemusíte prošlapat. Někdo je už prošlapal před vámi.

Neučíte se tak jen z vlastní zkušenosti ale ze zkušeností druhých. To urychlí váš posun vpřed směrem k tomu, co chcete.

A naším cílem rozhodně není pracovat do nekonečna. Naopak cílem je nastavit podnikání tak, abyste mu mohli věnovat co nejméně času. 

Řešení nejčerstvějších výzev a témat 

Český trh je zavalen velkým množstvím kurzů o podnikání. Jenže často je člověk ani nedokončí, protože se mu do podnikání postaví hromada překážek. 

Mastermind je od toho, aby řešil to, co k vám aktuálně přichází

Na mastermindu je skvělé, že přinesete svoje aktuální témata, starosti, problémy a odejdete s tím, že víte, jak je řešit. 

Mastermind tak odšpuntuje to, kde jste se třeba zasekli. Urychlí řešení něčeho, nad čím si lámete hlavu a ne a ne usnout. 

Esencialismus - dotáhnout tu jednu věc, která má největší impact

Pravidelně nastavujeme cíle za pomocí metodiky OKRs (ano, mám na to výcvik) a společně se díváme na to, kam se posouváme.

A celou cestu sdílíte s ostatními. 

Najdeme hlavní faktory, které byznys posunou dopředu nejvíce. Neděláte všechno, naopak se učíte dělat méně. V jednoduchosti je krása a esencialismus je naše mantra.

Právě proto, že máte jasně dané, co a jak funguje, mastermind působí jako dotahovač. Pomůže dotáhnout to, co víte, že vám pomůže nejvíce. 

Mastermind = Vědět versus zužitkovat

Mastermind je to, co překlenuje teorii směrem k praxi. Pomáhá zužitkovat znalosti, které máte. Nezahltí vás množstvím úkolů, ale pomáhá dosahovat cíle.

Vy sama - neříkejte, že nevíte o podnikání docela dost. Ale není nakonec pro vás složitější aplikovat naučené znalosti? Kolik z věcí, které chcete dělat, tak neděláte? Nalézáte neustále překážky na cestě? Kolikrát jste přemýšlela, jak něco udělat, a nedařilo se? 

Mastermind je tu od toho, aby tyhle věci pomohl překonat. 

Přidejte se, dejte si 3 měsíce na zkoušku: Mastermind s Dominikou.

Pokračujte zde: