Novoroční předsevzetí jinak

Novoroční přesevzetí jsou zajímavá věc. Všichni o nich vědí, někteří si je dávají, mnozí je pak nedodrží, a jiní si je ze zásady nedávají. Aby novoroční předsevzetí mělo smysl, mělo by mít dobré základy, kromě reflexe a analýzy předchozího roku, bychom také měly pracovat nejen s tím, čeho chceme dosáhnout, ale také s tím, co chceme prožívat.

Každý rok si dáváme různá novoroční předsevzetí, u nichž si nejsme stoprocentně jisté, zda-li je chceme dodržet: zhubnu, přestanu kouřit, nebudu jíst čokoládu, přestanu si kousat nehty. Často takové předsevzetí nevydrží déle než jeden měsíc. Bežně je takové předsevzetí jen takovým okamžitým nápadem, nikoli promyšlenou strategií.

Proč novoroční předsevzetí jen málokdy dodržíme?

Důvodů je hned několik:

 • uděláme je ze zvyku, nikoli po předchozím promýšlení
 • neuděláme analýzu toho, proč jsme něco dodržely a něco jiného ne
 • nepromyslíme svoje síly
 • nepřipravíme si půdu
 • klademe si špatné otázky
 • pokud novoroční předsevzetí působí jako náprava špatného chování, podvědomě se mu bráníme

Posledních 15 let mám svoje záznamy o novoročních předsevzetích a cílech pro další rok, a proto je pro mě jednoduché analyzovat, proč jsem něčeho dosáhla a něčeho jiného nikoli. Novoroční předsevzetí má smysl pouze tehdy, když mu předchází reflexe uplynulého roku. Pak máme základ k vytvoření určitého plánu pro nový rok a z něj pramenících předsevzetí.

Jak na novoroční předsevzetí?

Pro seberozvojovou skupinou pro ženy jsem před lety připravila seminář právě na téma plány na nový rok - tehdy pro rok 2010. Dodneška se každý rok sektáváme a s tímto tématem pracujeme. Popovídáme si o tom, co se dařilo a stejně tak i tom, co se nedařilo. A skupina je nesmírně inspirující.

V průběhu víkendu zpracujeme tyto tři kroky:

 • shrneme a analyzujeme uplynulý rok (včetně záznamů do kruhového kalendáře)
 • klademe si správné otázky
 • plánujeme to, co je v našich životech podstatné

Analýza předchozího roku

Rozhodně doporučuji práci s tužkou a papírem. Bez nich se analýza dělá špatně. V podstatě jde o to zrekapitulovat, co nás za poslední rok potkalo, ovlivnilo či změnilo.

Můžete si pročíst záznamy v deníku nebo projít diář, a podívat na vše, co jste za ten rok prožily.
Pokud pracujete s Kruhovým kalendářem cyklů, vezměte si všechny záznamy, které jste si v posledním roce vedly, podívejte se nejprve na jejich barevnou strukturu, pak přidejte i záznamy o jednotlivých dnech. V tuto chvíli vás již začnou napadat učité věci, které si rozhodně zapište.

Postupně si odpovězte na tyto otázky a odpovědi na ně zapište:

 • Co jsem prožívala?
 • Co jsem se naučila?
 • Za co se mohu pochválit?
 • Co chci ještě zpracovat a co chci doprožít?

Kladení správných otázek

Otázky jsou klíčovým krokem. Tedy ty správné otázky. Pomáhají nám plánovat. Při rozvoji ženskosti však určité otázky mohou být kamenem úrazu. Pro plánování jsme se naučily manažerský přístup, kdy si klademe otázky jako:

 • Co chci dokázat?
 • Jaké jsou mé cíle pro tento rok?
 • Co chci napravit?

Primárním cílem těchto otázek však není pomoci vám být šťastnější. Podíváme-li se na to očima ženy, můžeme si položit otázku pro předsevzetí úplně jinak. Položte si otázku: Co chci v novém roce prožívat? Pravděpodobně dojdete k odpovědím jako: Chci se více věnovat sobě, chci trávit více času s parterem, chci se více smát, chci se více radovat.

Můžete otázku - co chci prožívat - doplnit dalšími otázkami:

 • Co chci jinak?
 • Co chci integrovat?
 • Co se chci naučit?
 • Co potřebuji?
 • Co je pro mě důležité?

Pokud na tyto otázky poctivě odpovíte, budete mít solidní základ k vytvoření plánu pro další rok a z něj plynoucí případná předsevzetí. A není nutné všechno měnit ihned. Začínejte pomalu. Vyberte jednu věc, kterou můžete začít dělat zítra. Nepokoušejte se změnit všechno naráz, stejně byste se pak brzy vrátily ke starému. Lepší jedna drobnost, než zklamaná důvěra v samu sebe!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.