Tip #2: 5 pilířů podnikání

Těchto 'pět pe' musí zvládnout každý podnikatel¨- ideálně dříve, než-li později. Mám zkušenost, že pokud se mu to nepodaří, skončí během prvních 2 let:

To první “P” je vytvořit hodnotu pro zákazníka. Něco, co bude ochotný kupovat.

Druhé “P” je marketing. Tedy nějaká činnost, která může mít různé podoby, na jejímž konci jsou nové poptávky a zvýšený zájem o vaši značku.

Třetím “P” je prodej. Je to okamžik, kdy z obdržených poptávek a vyvolaného zájmu děláme objednávky a vystavujeme skutečné faktury. Je to ta fáze, kdy inkasujeme peníze.

Čtvrté P” je péče o zákazníky. Jak to udělat, aby se u nás cítili jako doma, a znovu se vraceli. Také sem patří způsoby, kterými řešíme nespokojené a obtížné klienty.

Pátým P” je řízení času, procesů a zdrojů. Mám tím na mysli především lidských zdrojů, tedy zaměstnanců a správné investice a vytváření rezerv.