Tip #10: Zaměřte se na kampaně nejlepších produktů.

Jednou z osvědčených rad, které každému dávám, je vytvořit prodejní kampaň na osvědčený evergreen - mám tím na mysli produkt nebo službu, která se vám dlouhodobě dobře prodává, a tvoří velkou část příjmu, nebo která se dobře prodává a je na ní vysoká marže. 

Z minulých zkušeností nebo analýzy svého podnikání víte, co se vám v uplynulém roce dobře prodávalo. Pokud znáte Paretovo pravidlo 80/20, možná tušíte, že většinu vašeho obratu ve skutečnosti tvoří jeden produkt. Zkuste ho letos prodat ještě více.

Proč?

Funguje to, prodává se to, umíte to. 

To je ten pravý okamžik, kdy nastupuje dobrá reklama, inzerce, promotion nebo kampaň. Většina podnikatelů si představuje jako kampaň něco, kdy se snažíme představit na trh úplně nový produkt nebo službu, ale taková kampaň bývá  drahá a na dlouhé lokte. My se místo toho soustředíme na to, abychom vytěžili maximum prodeje z existujících top služeb a produktů.