Tip #1: Definujte, co posune byznys dopředu

Všem podnikatelům navrhuji, aby si pro sebe definovali několik projektů, kterým se budou v tomto roce věnovat a které mají potenciál posunout váš byznys na novou úroveň. Strategicky podnikat znamená udělat si čas na to, co je opravdu důležité - tedy ne jenom obsluhovat zákazníky a zakládat faktury od úsvitu do soumraku.

Američané mají o tom výstižné úsloví:

“You can´t spent all your time working in the business. You need work on the business.”

Česky bychom řekli, že nemá smysl strávit veškerý čas v rutinním byznyse, ale potřebujeme si vyhradit čas k tomu, makat na byznyse. Takovým časem, kdy vyhodnocujeme a posouváme naše podnikání z místa, může být Podnikatelská minutka, kterou jste právě přečetli a která vám od teď bude pravidelně chodit.