Koučovací týdny

Setkání většinou probíhají jednou za 14 dní. Praxí jsem si ověřila, že pokud jsou setkání častější, klient většinou nestíhá dokončovat zadané úkoly. A pak se stane, že na několika setkáních řešíme tu stejnou věc. To jsou pro vás zbytečně vyhozené peníze.

Při rozestupu 14 dní je na zpracování úkolů dost času.

U setkání, která probíhají jednou za měsíc zase platí, že práce mezi nimi ztrácí drive, člověk si občas nepamatuje, co jsme probírali před měsícem. Na úkoly je sice dost času, ale právě proto se odloží na neurčito.

Měsíční rozestup má ještě jednu nevýhodu – nové věci se zavádějí pomaleji a výsledky ze společné práce jsou méně vidět.

Rozestup 14 dní nám dává dostatečný prostor – jak na to, aby se stíhala práce mezi setkáními, a také na to, aby byl vidět jasný posun vpřed.

Koučování probíhá v takzvaných koučovacích týdnech. V mém kalendáři se tak střídají koučovací a nekoučovací týdny. V nekoučovacích týdnech většinou připravuji obsah kurzů, například natáčím videa do Koučovací skupiny Úspěšná a odpočatá.

Do nekoučovacích týdnů také plánuji dovolenou, tak aby se vás moje dovolená nedotkla, studuji a jezdím na kurzy. V nekoučovacích týdnech většinou koučování nemůže probíhat.

Termíny koučovacích týdnů určíme většinou rok až rok a půl dopředu, aby reflektovaly prázdniny, státní svátky a podobně.

Výjimečně se tak může stát, například okolo Velikonoc, státních svátků, že jdou za sebou dva týdny bez koučování nebo následují dva koučovací týdny za sebou.